Copyright © 2022 compane Bauhandelsgesellschaft mbH. All Rights Reserved.
Schäume im Überblickcomoane Montageschaum CM-202
comoane Montageschaum CM-203
comoane Montageschaum CM-213
compane Pistolenschaum CM-209
compane MEGA-Pistolenschaum CM-210
compane Brunnenschaum CM-206
compane Allwetterschaum CM-215

compane Zwei-Komponentenschaom CM-205
compane Zweikomponentenschaum CM-214


Brandschutzschaum B1

CK-602 Klebeschaum